Lixas de Polimento

×

LIXA D'ÁGUA 3000 401Q 139 X 229 3M

R$ 4,82

1x de R$ 4,82 sem juros

LIXA D'ÁGUA 2500 401Q 139 X 229 3M

R$ 4,43

1x de R$ 4,43 sem juros

LIXA D'ÁGUA 2000 CP38 Q 225 X 275 RIKEN

R$ 3,54

1x de R$ 3,54 sem juros

LIXA D'ÁGUA 2000 401Q 139 X 228 3M

R$ 3,84

1x de R$ 3,84 sem juros

LIXA D'ÁGUA 1500 T-401 225 X 275 NORTON

R$ 5,80

1x de R$ 5,80 sem juros

LIXA D'ÁGUA 1500 CP38 Q 225 X 275 RIKEN

R$ 3,11

1x de R$ 3,11 sem juros

LIXA D'ÁGUA 1500 401Q 225 X 275 3M

R$ 7,16

1x de R$ 7,16 sem juros

LIXA D'ÁGUA 1200 CP38 Q 225 X 275 RIKEN

Produto Esgotado

LIXA D'ÁGUA 1200 401Q 225 X 275 3M

R$ 7,18

1x de R$ 7,18 sem juros

DISCO TRIZACT P5000 152MM 3M

Produto Esgotado

DISCO TRIZACT P3000 152MM 3M

R$ 26,06

1x de R$ 26,06 sem juros

DISCO HOOKIT P1500 DS 260L SEM FURO 152MM PURPLE 3

R$ 10,63

1x de R$ 10,63 sem juros

DISCO HOOKIT P1200 DS 260L SEM FURO 152MM PURPLE 3

R$ 8,30

1x de R$ 8,30 sem juros

DISCO HOOKIT P1000 DS 260L SEM FURO 152MM PURPLE 3

R$ 8,88

1x de R$ 8,88 sem juros